O mnie

Dr Ewa Walacik-Ufnal

Jestem lekarzem psychiatrą oraz terapeutą poznawczo-behawioralnym. Specjalizuję się w leczeniu zaburzeń snu. Jestem ekspertem medycyny snu z listy Polskiego Towarzystwa Badań nad Snem (http://www.medycynasnu.pl/eksperci.html).

Od 2001 roku pracuję w zawodzie psychiatry. Posiadam doświadczenie w pracy klinicznej w Polsce i za granicą (Szpital Psychiatryczny przy ul. Nowowiejskiej w Warszawie, Poradnia Leczenia Zaburzeń Snu przy Klinice Psychiatrycznej, Szpitale Psychiatryczne grupy Priory w Wielkiej Brytanii). Zajmuję się leczeniem osób z zaburzeniami snu oraz zaburzeniami psychicznymi, szczególnie depresyjnymi i lękowymi.

Prowadzę terapię poznawczo-behawioralną u pacjentów z bezsennością oraz z różnymi zaburzeniami psychicznymi.

Prowadzę też szkolenia z zakresu terapii poznawczo-behawioralnej.

W swojej pracy łączę podejście lekarza praktyka oraz naukowca. Przez wiele lat prowadziłam badania naukowe z medycyny snu, które zaowocowały publikacjami i wystąpieniami na zjazdach. W 2015 roku obroniłam pracę doktorską, która zwieńczyła moje wieloletnie badania zaburzeń snu o typie hipersomnii.

Kwalifikacje

W roku 1998 ukończyłam Akademię Medyczną w Warszawie i uzyskałam dyplom lekarza.

W latach 2001-2006 pracowałam w Szpitalu Psychiatrycznym przy ul. Nowowiejskiej 27 w Warszawie odbywając szkolenie specjalizacyjne z psychiatrii.

W 2006 r. zdałam egzaminy specjalizacyjne i uzyskałam specjalizację z psychiatrii.

W 2005 r. odbyłam kurs medycyny snu zwieńczony certyfikatem Polskiego Towarzystwa Badań nad Snem.

W latach 2006-2007 pracowałam w prywatnych szpitalach psychiatrycznych grupy Priory w Wielkiej Brytanii.

W latach 2007-2011 odbyłam  czteroletnie szkolenie w Terapii Poznawczo-Behawioralnej prowadzone przez Oxford Cognitive Therapy Centre i Centrum Terapii Poznawczo-Behawioralnej.

W 2013r. uzyskałam Certyfikat Psychoterapeuty Poznawczo-Behawioralnego PTTPB nr 306.

W 2015 r. obroniłam pracę doktorską z medycyny snu i uzyskałam stopień naukowy Doktora Nauk Medycznych.

Od 2001 do 2018 r. pracowałam w Poradni Leczenia Zaburzeń Snu przy Katedrze i Klinice Psychiatrycznej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, Warszawa, ul. Nowowiejska 27.

Od 2007r. prowadzę prywatny gabinet lekarski Sen-Med.

Publikacje naukowe

 • Walacik-Ufnal E., Piotrowska A., Wołyńczyk-Gmaj D. i wsp. Narcolepsy type 1 and hypersomnia associated with a psychiatric disorder show different slow wave activity dynamics. Acta Neurobiol Exp 2017, 77: 147–156.
 • Walacik-Ufnal E., Piotrowska A., Januszko P., Kabat M., Szelenberger W. Diagnostyka różnicowa hipersomnii pochodzenia ośrodkowego. Prezentacja ustna. 45 Zjazd Psychiatrów Polskich PTP Poznań 2016.
 • 17.12.2015 Obrona rozprawy doktorskiej przed Radą I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Tytuł pracy: Diagnostyka różnicowa hipersomnii pochodzenia ośrodkowego.
 • Walacik-Ufnal E. Zastosowanie terapii poznawczo-behawioralnej w leczeniu bezsenności. Psychiatria 2015; 12, 2: 90–98.
 • Walacik E., Fornal M., Szelenberger W. Diagnostyka różnicowa narkolepsji. Prezentacja ustna. XLIII Zjazd Psychiatrów Polskich PTP Poznań 2010.
 • Walacik E., Fornal-Pawłowska M. Zaburzenia lękowe i depresyjne u pacjentów z hipersomnią. Lęk i depresja 2008; tom 13, nr 3-4: 147-161.
 • Fornal-Pawłowska M., Androsiuk K., Walacik E. Terapia poznawczo-behawioralna w leczeniu bezsenności przewlekłej. Sen 2008; Tom 8, Nr 1: 1-9.
 • Walacik E., Fornal M., Szelenberger W. Cechy osobowości pacjentów z hipersomnią nieorganiczną. Sen 2007; Tom 7, Nr 1: 1-7.
 • Walacik E., Fornal M., Szelenberger W. Podstawowe parametry snu i cechy osobowości pacjentów z narkolepsją i hipersomnią nieorganiczną. Prezentacja ustna. XLII Zjazd Psychiatrów Polskich. Szczecin, 14-16 czerwca 2007.
 • Walacik E., Fornal M. Charakterystyka pacjentów z hipersomnią nieorganiczną. Prezentacja ustna. VIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Neurofizjologii Klinicznej. Kielce, 22-24 czerwca 2006.
 • Walacik E., Michalak G. Narkolepsja – aktualny stan wiedzy i perspektywy. Sen 2004; Tom 4, Nr 2: 55-70.
%d bloggers like this: