Recepty

Zasady wystawiania recept poza wizytą:

Wizyty kontrolne są niezbędnym elementem leczenia w celu sprawdzenia stanu zdrowia i ewentualnego zmodyfikowania leczenia. Gdy leczenie jest ustalone, stan zdrowia stabilny, a dawka leku stała, wizyty kontrolne mogą się odbywać co kilka miesięcy. Jest więc dużo czasu, aby zaplanować termin i umówić się na wizytę. W wyjątkowych przypadkach, gdy z przyczyn losowych nie może Pan/i odbyć wizyty kontrolnej, jest możliwość wypisania recepty poza wizytą, aby nie przerywać leczenia. Zgodnie z obowiązującymi przepisami podczas tzw. wizyty receptowej jest możliwość wypisania jedynie leku dotychczas stosowanego w tej samej dawce. W praktyce oznacza to powtórzenie leku z ostatniej wizyty na czas leczenia 1-2 miesięczny, który jest wystarczający do odbycia wizyty kontrolnej.

Nie ma możliwości „przepisania” recepty, której ważność się skończyła. Możliwe jest jedynie wystawienie nowej recepty w ramach wizyty receptowej.

W celu otrzymania recepty bez wizyty, proszę wysłać e-mail na adres: gabinetsenmed@gmail.com. W e-mailu proszę podać nazwę i dawkę leku, który jest Pan/i potrzebny.

Koszt wystawienia recepty bez wizyty wynosi 50 zł. Po wglądzie do Pani/Pana dokumentacji medycznej, stwierdzeniu braku przeciwskazań oraz dokonaniu nowego, niezbędnego wpisu, wystawię e-receptę. Kod recepty otrzyma Pan/i SMSem lub mailem.

Dane do przelewu: Sen-Med Ewa Walacik-Ufnal.

Tytuł przelewu: recepta

Nr konta: 41 1140 2004 0000 3302 4781 3138.


Uwaga:

Nie wystawiam recept bez wizyty na leki psychotropowe i narkotyczne (np. leki uspokajające, nasenne, psychostymulujące).

Recepty wystawiam w godzinach pracy w gabinecie.