Test

Wykonaj test i sprawdź ile punktów uzyskałaś/eś w Ateńskiej Skali Bezsenności.

Uwaga: Wynik testu da Ci wskazówkę na temat Twojego snu ale nie powie Ci ze 100% pewnością czy masz bezsenność. Test może Ci pomóc w ocenie nasilenia Twoich problemów ze snem, jednak nie zastąpi diagnozy lekarskiej. Może ją uzupełnić. Pomoże Ci też monitorować zmiany, jeśli jesteś w trakcie leczenia bezsenności. Test możesz wykonać powtórnie po pewnym czasie np. po wprowadzeniu zasad higieny snu lub po zakończeniu terapii bezsenności. Dzięki temu sprawdzisz swoje postępy w terapii.


Ateńska Skala Bezsenności

Zaznacz najbardziej pasującą odpowiedź, jeśli wymienione objawy występowały u Ciebie co najmniej trzy razy w tygodniu w ciągu ostatniego miesiąca.

 1. Jak szybko zasypiasz po położeniu się do łóżka i zgaszeniu światła?
 • szybko 0
 • z nieznacznym opóźnieniem 1
 • z opóźnieniem 2
 • z bardzo dużym opóźnieniem lub mam bezsenność przez całą noc 3

2. Czy budzisz się podczas nocy?

 • nie   0
 • sporadycznie  1
 • często  2
 • bardzo często lub mam bezsenność przez całą noc  3

3. Czy budzisz się rano wcześniej niż planowałaś/eś?

 • nie 0
 • nieznacznie wcześniej  1
 • znacznie wcześniej  2
 • dużo wcześniej lub mam bezsenność przez całą noc  3

4. Jaki jest Twój całkowity czas snu?

 • wystarczający  0
 • nieznacznie niewystarczający  1
 • wyraźnie niewystarczający  2
 • całkowicie niewystarczający lub mam bezsenność przez całą noc 3

5. Jaka jest jakość Twojego snu, niezależnie od czasu jego trwania?

 • satysfakcjonująca  0
 • nieznacznie niesatysfakcjonująca 1
 • wyraźnie niesatysfakcjonująca  2
 • całkowicie niesatysfakcjonująca  3

6. Jakie jest Twoje samopoczucie następnego dnia?

 • dobre  0
 • nieznacznie gorsze  1
 • wyraźnie gorsze  2
 • wybitnie gorsze  3

7. Jaka jest Twoja sprawność psychiczna i fizyczna następnego dnia?

 • niezaburzona  0
 • nieznacznie zaburzona  1
 • wyraźnie zaburzona  2
 • wybitnie zaburzona  3

8. Czy odczuwasz senność w ciągu dnia?

 • nie  0
 • nieznaczną  1
 • wyraźną  2
 • bardzo nasiloną  3

Jeśli odpowiedziałaś/eś już na wszystkie pytania, policz punkty i sprawdź w jakim przedziale mieści się Twój wynik:

0-7 pkt. Twój wynik mieści się w granicach normy, gratulacje!

8-10 pkt. Twój wynik jest nieznacznie podwyższony .  Wprowadź zasady higieny snu i obserwuj swój sen.

11-24 pkt. Twój wynik jest podwyższony i wskazuje na występowanie u Ciebie bezsenności . Rozważ konsultację lekarską i terapię bezsenności.

Źródła: Szelenberger W. Bezsenność. Wyd. II, Via Medica, Gdańsk 2007, str. 87. Soldatos CR, Dikeos DG, Paparrigopoulos TJ. The diagnostic validity of the Athens Insomnia Scale. J Psychosom Res 2003; 55: 263-267. Fornal-Pawłowska M, Wołyńczyk-Gmaj D, Szelenberger W. Walidacja polskiej wersji Ateńskiej Skali Bezsenności. Psychiatr Pol 2011; 45: 211-221.