Co to jest bezsenność?

Bezsenność jest to niedostateczna ilość lub jakość snu. Przejawia się trudnościami z zaśnięciem, przebudzeniami w nocy lub wczesnym budzeniem się rano. Zwykle rozpoczyna się podczas silnego stresu. Bezsenność prowadzi do lęku przed kolejną nocą i do zaostrzania objawów w mechanizmie błędnego koła.

Osoby cierpiące na bezsenność koncentrują się na tym czy będą mogły zasnąć, odczuwają napięcie, lęk, obawy i przygnębienie. Rozmyślają o tym, co zrobić, żeby się wyspać lub przeżywają i odtwarzają w łóżku wydarzenia minionego dnia. Powoduje to jeszcze większe trudności z zaśnięciem. Rano czują się zmęczone, rozdrażnione, mają trudności z koncentracją uwagi.

Przewlekła bezsenność wiąże się z mniejszą wydajnością w pracy, gorszym stanem zdrowia oraz gorszą jakością życia. Bezsenność jest jedną z najczęstszych skarg zgłaszanych lekarzowi rodzinnemu. Choruje na nią od 6 do 10 % osób dorosłych.